Om os

Jeg, Jørn Holm Larsen,  kom i mesterlære hos violinbygger Jørgen Nielsen i 1978, og har siden da beskæftiget mig med strygeinstrumenter.

På værkstedet træffer du også Susanne Ansbjerg Larsen, der beskæftiger sig med værkstedets bogholderi.

Jeg er medlem af Violinbyggernes Mesterlaug i Danmark. Violinbyggernes Mesterlaug er brancheorganisationen, som samler de professionelt uddannede violinbyggere og reparatører i Danmark og varetager violinbyggerfagets faglige interesser.